• Không thể nào sống mà không mắc sai lầm, trừ khi bạn cẩn trọng đến mức tối đa, nhưng như thế thì vô hình bạn đã mắc sai lầm rồi đấy

  JK Rowlings

  XT
 • Khó khăn, trở ngại là điều đáng sợ nhất khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của chính mình

  Henry Ford

  XT
 • Đừng phí hoài thời gian đi tìm kiếm những điều phù phiếm, hãy sống cuộc sống của chính bạn

  John Lennon

  XT
 • Hạnh phúc ở ngay trong những điều giản đơn và quen thuộc của cuộc sống

  Henry Ward Beecher

  XT
 • Tôi không phải là một nhân tài xuất chúng, tôi chỉ là một người đam mê tìm tòi

  Albert Einstein

  XT

RBS and SharePoint

Note: This Post is applicable only to SQL server 2008, 2008 R2 with SharePoint 2010 only. The user account that

CAML Query filter between two dates

Method 1:-

Method 2: Without using OffsetDays :-

Method 3: With using OffsetDays :-

Method 4:-

Method5: